(+45) 40 54 41 39 jbpkloak@gmail.com

Rodzoneanlæg

Drifts og vedligeholdelsesvejledning til rodzoneanlæg. Renseklasse o.​

Spildevandet afledes til et rodzoneanlæg. Anlægget består af en bundfældningstank og rodzoneanlægget.

Anlægget er dimensioneret for 5 pe. (5 personer), svarende til en vandmængde på 750-800 liter pr. døgn.

​Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende gasarter. For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges.

 • Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst en’ gang om året.
 • Efter tømning skal tanken fyldes ¾ med vand.
 • Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for tilsyn og tømning.
 • Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 • Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen f.eks. benzin, Olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler mv.
 • Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til bundfældningstanken.
 • Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bundfældningstanken. Det kan f.eks. Være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind m.m.

Det anbefales at der tegnes kontrakt med et lokalt slamsugerfirma, om en fast årlig tømningsordning.

I rodzoneanlægget sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at planterne og mikroorganismerne i rodzoneanlægget sikres optimale forhold. For at sikre den bedste drift af anlægget, skal følgende iagttages.

 • Dæksler på spulebrønde og reguleringsbrønd må ikke tildækkes og skal være tilgængelig for inspektion.
 • arealet over det biologiske sandfilter må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres.
 • Der må ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra rodzonen.
 • Der må ikke være vand på overfladen af rodzonen. Dette kan opnås ved at sætte afløbsniveauet i Reguleringsbrønden 50 – 100 mm. Under rodzonens overflade. Ved streng frost sænkes vandstanden yderligere.
 • Hvis der er mindre end 2 tagrør pr. m2 suppleres tagrørsbeplantning. Ukrudt fjernes manuelt.
 • Fordeler- og opsamlingsdræn bør spules hvert 2. år for at undgå tilstopning.

Vejledende pris for 5 pe. ekskl. moms

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Drifts og vedligeholdelsesvejledning til rodzoneanlæg med pumpesystem. Renseklasse o

Spildevandet afledes til et rodzoneanlæg. Anlægget består af en bundfældningstank, en pumpebrønd og rodzoneanlægget.

Anlægget er dimensioneret for 5 pe. (5 personer), svarende til en vandmængde på 750-800 liter pr. døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende gasarter. For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges.

 • Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst en’ gang om året.
 • Efter tømning skal tanken fyldes ¾ med vand.
 • Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for tilsyn og tømning.
 • Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 • Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen f.eks. benzin, Olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler mv.
 • Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til bundfældningstanken.
 • Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bundfældningstanken. Det kan f.eks. Være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind m.m.

Det anbefales at der tegnes kontrakt med et lokalt slamsugerfirma, om en fast årlig tømningsordning.

I rodzoneanlægget sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at planterne og mikroorganismerne i rodzoneanlægget sikres optimale forhold. For at sikre den bedste drift af anlægget, skal følgende iagttages.

 • Dæksler på spulebrønde, pumpebrønd og reguleringsbrønd skal være tilgængelig for inspektion.
 • Pumpebrønden efterses mindst en’ gang om året for at se, om der findes aflejringer i brønden. Evt. bundslam Fjernes.
 • Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning dog mindst hvert 2. år.
 • Funktionen af flyderkontakten kontroleres mindst en’ gang om året.
 • arealet over det biologiske sandfilter må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres.
 • Der må ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra rodzonen.
 • Der må ikke være vand på overfladen af rodzonen. Dette kan opnås ved at sætte afløbsniveauet i Reguleringsbrønden 50 – 100 mm. Under rodzonens overflade. Ved streng frost sænkes vandstanden yderligere.
 • Hvis der er mindre end 2 tagrør pr. m2 suppleres tagrørsbeplantning. Ukrudt fjernes manuelt.
 • Fordeler- og opsamlingsdræn bør spules hvert 2. år for at undgå tilstopning.

Vejledende pris for 5 pe. ekskl. moms

Der tages forbehold for store pumpeafstande, ring for tilbud.​​