(+45) 40 54 41 39 jbpkloak@gmail.com

Olie/benzin udskiller type I

Drifts og vedligeholdelsesvejledning til olie og benzin udskiller med coalescens (type 1)​

Kun spildevand der kræver udskillelse må ledes til udskilleren.

  • Slamfang og udskiller tømmes med en slamsuger og spules ren mindst en’ gang på 6 mdr.
  • Efter tømning skal udskilleren fyldes med rent vand.
  • Det oprensede olie og slam køres til et af
  • myndighederne godkendt sted for håndtering.
  • Evt. alarm efterses efter leverandørens anvisninger, dog mindst en’ gang om året.
  • Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for tilsyn og tømning.
  • Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
  • Udmunding under 3 meter fra terrin udstyres med et gniststoppende net.
  • Væsker fra rensebar mv. kasseres til beholder og godkendt deponi og aldrig til udskilleren.

Det anbefales at der tegnes kontrakt med et lokalt slamsugerfirma, om en fast tømningsordning.​

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.