(+45) 40 54 41 39 jbpkloak@gmail.com

Biologisk sandfilter

Drifts og vedligeholdelsesvejledning til biologisk sandfilter. Renseklasse so​

Spildevandet afledes til et biologisk sandfilter. Anlægget består af en bundfældningstank, en fordelerbrønd og det biologiske sandfilter.

Anlægget er dimensioneret for 5 pe. (5 personer), svarende til en vandmængde på 750-800 liter pr. døgn

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende gasarter. For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges.

 • Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst en’ gang om året.
 • Efter tømning skal tanken fyldes ¾ med vand.
 • Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for tilsyn og tømning.
 • Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 • Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen f.eks. benzin, Olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler mv.
 • Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til bundfældningstanken.
 • Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bundfældningstanken. Det kan f.eks. Være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind m.m.
 • Det anbefales at der tegnes kontrakt med et lokalt slamsugerfirma, om en fast årlig tømningsordning.

I det biologiske sandfilter sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at mikroorganismerne i sandfiltret sikres optimale forhold. For at sikre den bedste drift af anlægget, skal følgende iagttages.

 • Dæksler på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for inspektion.
 • En gang om året inspiceres fordelerbrønden for at se, om der findes aflejringer i brønden og om fordelerrørene kan
 • Trække. Stuvning i fordelerbrønden kan være forårsaget af, at sandfilteret er ved at stoppe til.
 • arealet over fordelerrørene må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres.
 • Der må ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra filterarialet
 • Fordelerledningerne bør spules hvert 2. – 3. år for at undgå tilstopning med slam.

Vejledende pris for 5 pe ekskl. moms.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Drifts og vedligeholdelsesvejledning til biologisk sandfilter med pumpesystem. Renseklasse so​

Spildevandet afledes til et biologisk sandfilter. Anlægget består af en bundfældningstank, en fordelerbrønd og det biologiske sandfilter.​

Anlægget er dimensioneret for 5 pe. (5 personer), svarende til en vandmængde på 750-800 liter pr. døgn

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende gasarter. For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges.

 • Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst en’ gang om året.
 • Efter tømning skal tanken fyldes ¾ med vand.
 • Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for tilsyn og tømning.
 • Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 • Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen f.eks. benzin, Olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler mv.
 • Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til bundfældningstanken.
 • Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bundfældningstanken. Det kan f.eks. Være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind m.m.

Det anbefales at der tegnes kontrakt med et lokalt slamsugerfirma, om en fast årlig tømningsordning.

I det biologiske sandfilter sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at mikroorganismerne i sandfiltret sikres optimale forhold. For at sikre den bedste drift af anlægget, skal følgende iagttages.

 • Dæksler på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for inspektion.
 • Pumpebrønden efterses mindst en’ gang om året for at se, om der findes aflejringer i brønden. Evt. bundslam Fjernes.
 • Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning dog mindst hvert 2. år.
 • Funktionen af flyderkontakten kontroleres mindst en’ gang om året.
 • arealet over det biologiske sandfilter må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres.
 • Der må ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra sandfilteret
 • Fordelerledningerne øverst i sandfilteret bør spules hvert 2. – 3. år for at undgå tilstopning med slam.

Vejledende pris for 5 pe ekskl. moms

Der tages forbehold for store pumpeafstande, ring for tilbud.​