(+45) 40 54 41 39 jbpkloak@gmail.com

Pileanlæg

Drifts og vedligeholdelsesvejledning til pileanlæg med / uden membran. Renseklasse sop.​

Spildevandet afledes til et pileanlæg . Anlægget består af en bundfældningstank, en pumpebrønd og pileanlægget.

Anlægget er dimensioneret for 5 pe. (5 personer), svarende til en vandmængde på 750-800 liter pr. døgn

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende gasarter. For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges.

 • Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst en’ gang om året.
 • Efter tømning skal tanken fyldes ¾ med vand.
 • Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for tilsyn og tømning.
 • Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 • Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler mv.
 • Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til bundfældningstanken.
 • Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bundfældningstanken. Det kan f.eks.

Være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind m.m.


Det anbefales at der tegnes kontrakt med et lokalt slamsugerfirma, om en fast årlig tømningsordning.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.

I pileanlægget sker der en nedbrydning og en fordampning af spildevandet. For at sikre den bedste drift af nedsivningsanlægget, skal følgende iagttages.

 • Dæksler på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for inspektion.
 • Pumpebrønden efterses mindst en’ gang om året for at se, om der findes aflejringer i brønden. Evt. bundslam fjernes.
 • Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning dog mindst hvert 2. år.
 • Funktionen af flyderkontakten kontrolleres mindst en’ gang om året.
 • Pileanlægget må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres.
 • Fordelerledningerne øverst i anlægget bør gennemskyldes hvert 2. – 3. år for at undgå tilstopning med slam.
 • Det første år holdes anlægget helt fri for ukrudt.
 • Efter 1. vækstsæson efterplantes der, hvis en del af pilene er gået ud.
 • Efter 1. vækstsæson skæres halvdelen af pilen ned til ca. 0,15 m. over jordoverfladen i jan./feb.
 • Nedskæring af pil skal altid ske på langs eller på tværs af anlægget og gerne med en 3-4 års cyklus

På den måde vil man kunne få passende størrelser træ til brændeovnen.

Den vejledende pris er helt afhængig af boligens årlige vandforbrug, ring for tilbud.​​