(+45) 40 54 41 39 jbpkloak@gmail.com

Nedsivningsanlæg

Drifts og vedligeholdelsesvejledning til nedsivningsanlæg. Renseklasse sop.​

Spildevandet afledes til et nedsivningsanlæg . Nedsivningsanlægget består af en bundfældningstank, en fordelerbrønd og to fordelerledninger

Anlægget er dimensioneret for 5 pe. (5 personer), svarende til en vandmængde på 750-800 liter pr. døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende gasarter. For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges.​

 • Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst en’ gang om året.
 • Efter tømning skal tanken fyldes ¾ med vand.
 • Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for tilsyn og tømning.
 • Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 • Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler mv.
 • Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til bundfældningstanken
 • Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bundfældningstanken.
 • Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind m.m.

Det anbefales at der tegnes kontrakt med et lokalt slamsugerfirma, om en fast årlig tømningsordning.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Drifts og vedligeholdelsesvejledning til nedsivningsanlæg med pumpesystem. Renseklasse sop.

Spildevandet afledes til et nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlægget består af en bundfældningstank, en pumpebrønd og to fordelerledninger

Anlægget er dimensioneret for 5 pe. (5 personer), svarende til en vandmængde på 750-800 liter pr. døgn

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende gasarter. For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges.

 • Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst en’ gang om året.
 • Efter tømning skal tanken fyldes ¾ med vand.
 • Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for tilsyn og tømning.
 • Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 • Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler mv.
 • Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til bundfældningstanken.
 • ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bundfældningstanken. Det kan f.eks. Være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind m.m.
 • Det anbefales at der tegnes kontrakt med et lokalt slamsugerfirma, om en fast årlig tømningsordning.

Nedsivningsdelen består af pumpebrønd og fordelerledninger. I fordelerledningerne og i filtermaterialet begynder den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at mikroorganismerne i nedsivningsdelen sikres optimale forhold. For at sikre den bedste drift af nedsivningsanlægget, skal følgende iagttages.

 • Dæksler på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for inspektion.
 • Pumpebrønden efterses mindst en’ gang om året for at se, om der findes aflejringer i brønden. Evt. bundslam fjernes.
 • Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning dog mindst hvert 2. år.
 • Funktionen af flyderkontakten kontroleres mindst en’ gang om året.
 • Arealet over fordelerledningerne må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres.
 • der må ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra nedsivningsarealet.
 • fordelerledningerne bør gennemskyldes hvert 2. – 3. år for at undgå tilstopning.

Vejledende pris for 5 pe i type a sand. ekskl. Moms

Der tages forbehold for store pumpeafstande, ring for tilbud.​​

Nedsivningsdelen består af fordelerbrønd og fordelerledninger. I fordelerledningerne og i filtermaterialet begynder den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at mikroorganismerne i nedsivningsdelen sikres optimale forhold. For at sikre den bedste drift af nedsivningsanlægget, skal følgende iagttages.

 • Dæksler på fordelerbrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for inspektion.
 • En gang om året inspiceres fordelerbrønden for at se, om der findes aflejringer i brønden, og om sivedrænene kan trække opstuvning i fordelerbrønden er ensbetydende med, at nedsivningsdelen er stoppet til, eller at grundvandsspejlet står højt.
 • Arealet over fordelerledningerne må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres.
 • Der må ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra nedsivningsarealet.
 • Sivdrænene bør gennemskyldes hvert 2. – 3. år for at undgå tilstopning.