(+45) 40 54 41 39 jbpkloak@gmail.com

Beplantede filteranlæg

Spildevandet afledes til et beplantet filteranlæg. Anlægget består af en bundfældningstank, en pumpebrønd en udløbsbrønd med anordning for recirkulering og filteranlægget.

Anlægget er dimensioneret for 5 pe. (5 personer), svarende til en vandmængde på 750-800 liter pr. døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende gasarter. For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges.

 • Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst en’ gang om året.
 • Efter tømning skal tanken fyldes ¾ med vand.
 • Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for tilsyn og tømning.
 • Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 • Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler mv.
 • Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til bundfældningstanken.
 • Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bundfældningstanken.

Det kan f.eks. Være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind m.m.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Det anbefales at der tegnes kontrakt med et lokalt slamsugerfirma, om en fast årlig tømningsordning.

I det beplantede filteranlæg sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at mikroorganismerne i filteranlægget sikres optimale forhold. For at sikre den bedste drift af anlægget, skal følgende iagttages.

 • Dæksler på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for inspektion.
 • Pumpebrønden efterses mindst en’ gang om året for at se, om der findes aflejringer i brønden. Evt. bundslam fjernes.
 • Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning dog mindst hvert 2. år.
 • Funktionen af flyderkontakten kontrolleres mindst en’ gang om året.
 • Filterlægget må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres.
 • Fordelerledningerne øverst i anlægget bør gennemskyldes hvert 2. – 3. år for at undgå tilstopning med slam.
 • Det første år holdes anlægget helt fri for ukrudt.
  Efter 1. vækstsæson efterplantes der, hvis en del af tagrørene er gået ud.
 • Fordeleranordningen i udløbsbrønden tilses og renses jævnligt, gerne hver tredje måned
 • Dødt plantemateriale må ikke fjernes om efteråret, men kan fjernes i det sene forår. Pas på ikke at beskadie de nye Skud. Dødt plantemateriale beskytter mod frost i anlægget.

Vejledende pris for 5 pe ekskl. moms

Der tages forbehold for store pumpeafstande, ring for tilbud.​​