(+45) 40 54 41 39 jbpkloak@gmail.com

Fedtudskiller

Drifts og vedligeholdelsesvejledning til fedt udskiller​

Kun spildevand, der kræver udskillelse må ledes til udskilleren.

  • Slamfang og udskiller tømmes med en slamsuger, og spules ren mindst en’ gang hver måned.
  • T stykke og tilløbsledning spules ren for fedt hver måned.
  • Efter tømning skal udskilleren fyldes med rent vand.
  • Det oprensede fedt og slam, køres til et af myndighederne godkendt sted for håndtering.
  • Evt. alarm efterses efter leverandørens anvisninger, dog mindst en’ gang om året.
  • Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængelig for tilsyn og tømning.
  • Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende. Udmunding under 3 meter fra terrin, udstyres med et lugt hindrende filter, som udskiftes efter behov, og mindst en’ gang hvert 5. år.

Det anbefales at der tegnes kontrakt med et lokalt slamsugerfirma, om en fast tømningsordning.​

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.